Lille fjæsing

- Jagten på Danmarks giftigste fisk

Jeg har af flere omgange fisket målrettet efter den lille fiskeart ”lille fjæsing”. Efter sigende skulle det være Danmarks giftigste fisk. Jeg har i år haft ca. 10 ture, hvoraf jeg har forsøgt 2 gange ved et par Sjællandske kyster, et par gange ved den Jyske østkyst, samt omtrent 5-6 ture til den Jyske vestkyst, hvor fiskearten skulle være mest talrig.

Talrig, er dog nok lidt af en tilsnigelse. For der er stadig meget langt imellem de fangster, jeg har kendskab til.

Mit setup til lille fjæsing har bestået af et sildeforfang med str. 12 kroge. Samt 10-45 grams lodder som kastevægt, alt afhængig af bølgernes størrelse. Jeg har valgt at satse på dette setup, da man relativt hurtigt kan fiske mange meter kyststrækning af, og derved få afsøgt store områder i søgen på den lille fiskeart.

Mit fiskeri kulminerede i søndags, da jeg præsterede at fange Danmarks giftigste fisk, nemlig lille fjæsing. Denne lille fjæsing blev fanget på ovenstående setup. Fisken blev fanget ved Jyske vestkyst på strækningen mellem Hvide sande og Løkken.

Enhver ny fiskeart, som jeg fanger, skal jeg selvfølgelig have et ordentligt fangstbillede af, men... Lad mig understrege, at man skal være yderst varsom med at holde fisken i munden, som jeg gør.

Slutteligt, vil jeg oplyse om at lille fjæsing, er en anden fiskeart end almindelig fjæsing, som de fleste lystfiskere formodentligt er bekendt med..

Det er muligt at fiskearten lille fjæsing er noget mere almindelig på den jyske vestkyst, end man tidligere har kendskab til, men i hvilket omfang er stadig uvist. Min teori er at lille fjæsing trækker ind tæt under dele af den jyske vestkyst, når man makreller er i gang med deres ædegilde af sildeyngel og brislinger.

Aug 24, 2021 | Fangstrapporter

Næste fangstrapport

Tidligere fangstrapport

Næste fangstrapport

Tidligere fangstrapport

Næste fangstrapport

Tidligere fangstrapport