Nyheder

Under denne sektion finder du nyheder relevante for artsfiskere.

-Eksempelvis kan det være nyheder omkring fredninger, restaureringsprojekt, m.v.Stalling fredet hele året

“De danske bestande af stalling er generelt stadig små. Fredning af stalling hele året er derfor nu genindført og gælder indtil 15. maj 2026. Herefter vil de bestemmelser, som gjaldt indtil 2011 (fredningstid 15. marts til 15. maj og mindstemålet på 33 cm) blive genindført. Det er muligt at helårsfredningen bliver forlænget hvis der er behov.”

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2021/07/fredningstider-og-mindstemaal


Jul 01, 2021 | Nyheder