Info

Under denne sektion finder du info som er relevante for artsfiskere.

-Eksempelvis kan det være info omkring fredninger, restaureringsprojekt, m.v.Kend forskel

-Kildeørred, fjeldørred og brødding

Det er ikke nemt for lægmand at kende forskel på de mere eller mindre almindelig arter, der udsættes i de danske put and take søer.

Da jeg er artsfisker med stort A, har jeg derfor sat mig for at fange og dokumentere arternes kendetegn med foto og tekst, således at det hele kan anvendes som en vejledning til at kende forskel på fiskene.

Vejledning kommer til at omhandle fiskearterne:

-Kildeørred

-Fjeldørred(også kaldet rødding)


samt hybriden:

-Brødding

Læs hele vejledningen hér:

https://www.artsfiskeri.dk/kend-forskel-paa-hhv-kildeoerred-fjeldoerred-og-broedding

Maj 05, 2023 | Info

Stalling fredet hele året

"De danske bestande af stalling er generelt stadig små. Fredning af stalling hele året er derfor nu genindført og gælder indtil 15. maj 2026. Herefter vil de bestemmelser, som gjaldt indtil 2011 (fredningstid 15. marts til 15. maj og mindstemålet på 33 cm) blive genindført. Det er muligt at helårsfredningen bliver forlænget hvis der er behov."

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2021/07/fredningstider-og-mindstemaal


Jul 01, 2021 | Info