Kend forskel

-på de danske læbefisk

(Havkarusse, savgylte, berggylte, småmundet gylte og blåstak/rødnæb)

Sommeren nærmer sig, og i forbindelse hermed kommer der gang i de danske læbefisk. Dog viser mine erfaringer udefra de danske fiskepladser, at det er ikke nemt for lægmand at kende forskel på de mere eller mindre almindelig arter af læbefisk, som kan fanges kystnært og fra båd.

Da jeg er artsfisker med stort A, har jeg derfor endnu engang sat mig for at fange og dokumentere arternes kendetegn med foto og tekst, således at denne side kan anvendes som vejledning til at kende forskel på læbefiskene.


Denne vejledning kommer til at omhandle fiskearterne:

-Havkarusse

-Savgylte

-Berggylte

-Småmundet gylte

-Blåstak/rødnæb

Savgylter og havkarusse - Læbefisk - Mark Hemmingsen - Artsfiskeri.dk

Generel viden om havkarusse, savgylte, berggylte, småmundet gylte og blåstak/rødnæb.

Havkarusse er en hjemmehørende fiskeart med det latinske navn Ctenolabrus rupestris. Havkarusser er meget talrige kystnært i sommerhalvåret, hvor de ofte fanges langs moler og havne.


Savgylte er en hjemmehørende fiskeart med det latinske navn Symphodus melops. Savgylter er meget talrige kystnært i sommerhalvåret, hvor de ofte fanges langs moler og havne.


Berggylte er en hjemmehørende fiskeart med det latinske navn Labrus bergyltas. Berggylter er aktiv i sommerhalvåret, hvor de normalvis fanges fra båd ved stenrev fra 10 meters dybde. Grundet berggylters levevis på dybere vand, fanges fiskearten sjældent fra land. Selv har jeg kun set fotodokumentation af en enkelt berggylte fanget med fiskestang ved havneområdet ved Helsingør, hvor der var dybt vand op til molen.

Småmundet gylte er en hjemmehørende fiskeart med det latinske navn Centrolabrus exoletus. Småmundet gylter er aktiv i sommerhalvåret, hvor de normalvis fanges fra båd ved stenrev fra 10 meters dybde. Grundet småmundet gyltes levevis på dybere vand, fanges fiskearten sjældent fra land. Selv har jeg har jeg aldrig set fotodokumentation af småmundet gylte fanget fra land med fiskestang.


Blåstak/rødnæb er en hjemmehørende fiskeart med det latinske navn Labrus mixtus. Blåstak/rødnæb er samme fiskeart, hvor blåstak er hannen og rødnæb er hunnen. Blåstak/rødnæb er aktiv i sommerhalvåret, hvor de normalvis fanges fra båd ved stenrev fra 10 meters dybde. Grundet blåstak/rødnæbs levevis på dybere vand, fanges fiskearten sjældent fra land. Selv har jeg har jeg aldrig set fotodokumentation af blåstak/rødnæb fanget fra land med fiskestang.

Havkarusse:

Havkarussens kendetegn

Det vigtigste kendetegn for havkarussen, er at den har:

-en sort plet øverst på haleroden.

Savgylte:

Savgyltens kendetegn

Det vigtigste kendetegn for savgylte, er at den har:

-en sort plet midt på haleroden.

-en sort halvmåne plet bag øjet.


Berggylte:

Berggyltens kendetegn

Det vigtigste kendetegn for savgylte, er at den har:

-ingen sort plet på haleroden.

-Ingen sort plet bag øjet.

Småmundet gylte:

Småmundet gyltes kendetegn

Det vigtigste kendetegn for småmundet gylte, er at den har:

-tydelige blå linjer ved hovedet.

-en lille mund

Blåstak/rødnæb:

Blåstak/rødnæbs kendetegn

Det vigtigste kendetegn for blåstak/rødnæb, er at fiskearten har:

-en markant mere langstrakt kropsform, end de øvrige læbefisk.