Hvad er tanagokroge?

”Tanago” betyder bitterling.

Bitterling er en lille fiskeart med en lille mund..


Tanagokroge er japanske specialudviklede kroge, som er designet således at de har en halvmåne-form, som sikrer et meget lille kroggab på helt ned under 1 mm. Krogene er særdeles velegnet til fiskeri efter mange mikroarter og specielt til små eksemplarer at bitterling, som har en meget lille mund.

Selvom tanagokroge er udviklet til fiskeri efter bitterling, kan krogene oftest benyttes til de fleste mikroarter.

Trepigget hundestejle

En trepigget hundestejle, som blev overlistet med en lille tanagokrog agnet med regnorm.

Lille tangnål

En lille tangnål, som blev overlistet med en lille tanagokrog agnet med et lille stykke mysis.

Finnestribet ferskvandsulk

En fin lille finnestribet ferskvandsulk, som lod sig overliste på en lille tanagokrog agnet med regnorm.