Rødnæb/blåstak

Rødnæb - Artsfiskeri - Artsfiskeri.dk - Mark Hemmingsen

Rødnæb er hunnen, og blåstak er hannen.Agn
Lokalisering
Metode