Regnbueørred
Agn


Regnorm, spinner, flue(nymfe eller tørflue)Lokalisering


Findes i vandløb, fjorde og kystnært.Metode


Regnbueørred kan fanges på regnorm fisket henover bunden af vandløbet vha. et flåd eller et glide-rig. Spinner, nymfer og tørflue er også effektive agn. På kysten er fluer og blink også effektive agn.


RegnbueørredAgn

Regnorm, spinner, flue(nymfe eller tørflue)


Lokalisering

Findes i vandløb, fjorde og kystnært.


Metode

Regnbueørred kan fanges på regnorm fisket henover bunden af vandløbet vha. et flåd eller et glide-rig. Spinner, nymfer og tørflue er også effektive agn. På kysten er fluer og blink også effektive agn.