Lubbe
Agn


Pirk, torskeforfang, shads, sabikiforfang(silde-, makrelforfang).Lokalisering


Nordsøen og Skagerak.Metode


Pirk, shads og forfang fiskes med pirkebevægelser op og ned gennem vandsøjlen.


LubbeAgn

Pirk, torskeforfang, shads, sabikiforfang(silde-, makrelforfang).


Lokalisering

Nordsøen og Skagerak.


Metode

Pirk, shads og forfang fiskes med pirkebevægelser op og ned gennem vandsøjlen.